RMX 2000 یک مرکز مدیریت تماس ویدئو کنفرانس است که با استفاده از پروتکل های ارتباطی sip و h323 این امکان را برقرار می کند که دستگاه های ویدئو کنفرانس بتوانند با یکدیگر ارتباط چند طرفه داشته باشند.