برای بازگرداندن هدست به حالت اولیه خود، هدست را روشن کنید، دکمه ANC و دکمه صدا را به مدت 5 ثانیه فشار دهید و نگه دارید. هنگامی که هدست خاموش می شود و چراغ نشانگر خاموش می شود، با موفقیت بازنشانی می شود.