برای قرار دادن هدست خود در حالت جفت، دکمه روشن/خاموش را به سمت نماد بلوتوث فشار داده و نگه دارید تا زمانی که صدای “جفت شدن” را بشنوید و LED های هدست قرمز و آبی چشمک بزنند. توجه *منوها ممکن است بسته به دستگاه متفاوت باشد. “PLT Focus” را انتخاب کنید. در صورت لزوم، چهار صفر (0000) برای رمز عبور وارد کنید یا اتصال را بپذیرید.