در بخش ورودی دوربین رابط وب، در دوربین 2 یک کشویی برای “منبع” وجود دارد که به عنوان افراد یا محتوا خواهد بود. مطمئن شوید که ورودی روی Content تنظیم شده است.