هدفون را از طریق آداپتور ac عرضه شده یا usB شارژ کنید. LED سطح باتری به رنگ سبز در می آید. 2. هنگامی که هدفون شما به طور کامل شارژ شد، LED سطح باتری به رنگ سبز روشن می درخشد.