پارت نامبر هایی که این عبارت را در خود دارند، لایسنس امنیت روتر برای آنها فعال است و از امکانات اضافی حفاظتی برخوردارند.