خیر، لاجیتک گروپ به لطف بهره گیری از Plug and play نیاز به هیچگونه نصب درایور ندارد. تنها کافیست تا کابل USB را متصل کنید تا دستگاه اتوماتیک دوربین را شناسایی کند.