بله. این محصول به صورت عمومی با کیفیت 720 عرضه می شود و برای کیفیت 1080 نیاز به تهیه لایسنس می باشد.