ماژول فایروال سیسکو Cisco، یکی از انواع ماژول‌های شبکه سیسکو است که به عنوان یک قطعه جانبی برای دستگاه‌های شبکه سیسکو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ماژول‌ها با ارائه قابلیت‌های مختلف، به شبکه‌های سیسکو امکاناتی اضافه می‌کنند. ماژول فایروال سیسکو، قابلیت‌های امنیتی پیشرفته‌ای را به شبکه اضافه می‌کند و برای حفاظت از شبکه در برابر حملات نفوذی و تهدیدات امنیتی مختلف استفاده می‌شود.

این ماژول‌ها با استفاده از قابلیت‌هایی مانند Stateful Packet Inspection (SPI)، Intrusion Detection and Prevention (IDP) و Access Control Lists (ACLs)، به شبکه‌های سیسکو امکانات امنیتی پیشرفته را اضافه می‌کنند. همچنین، با پشتیبانی از استانداردهای امنیتی مانند IPSec و SSL، این ماژول‌ها به شبکه‌های سیسکو امکان ارتباط امن با دیگر شبکه‌ها را فراهم می‌کنند.

ماژول فایروال سیسکو، با قابلیت‌های متنوعی مانند پشتیبانی از قابلیت‌های مدیریتی پیشرفته، قابلیت پشتیبانی از تعداد زیادی دستگاه همزمان و پشتیبانی از انواع مختلفی از پروتکل‌های امنیتی، برای استفاده در محیط‌های کسب و کارهای بزرگ بسیار مناسب هستند.

ماژول فایروال سیسکو Cisco ASA-AIP-10-INC-K9
ماژول فایروال سیسکو Cisco ASA-AIP-20-INC-K9
ماژول فایروال سیسکو Cisco ASA-AIP-40-INC-K9
ماژول فایروال سیسکو Cisco ASA-CSC-10-INC-K9
ماژول فایروال سیسکو Cisco ASA-CSC-10-RMA-K9
ماژول فایروال سیسکو Cisco ASA-CSC-20-INC-K9
ماژول فایروال سیسکو Cisco ASA-IC-6GE-CU-A
ماژول فایروال سیسکو Cisco ASA-IC-6GE-CU-B
ماژول فایروال سیسکو Cisco ASA-IC-6GE-CU-C
ماژول فایروال سیسکو Cisco ASA-IC-6GE-SFP-A
ماژول فایروال سیسکو Cisco ASA-IC-6GE-SFP-B
ماژول فایروال سیسکو Cisco ASA-IC-6GE-SFP-C
ماژول فایروال سیسکو Cisco ASA-IPS-10-INC-K9
ماژول فایروال سیسکو Cisco ASA-IPS-20-INC-K9
ماژول فایروال سیسکو Cisco ASA-IPS-40-INC-K9
ماژول فایروال سیسکو Cisco ASA-IPS-60-INC-K9
ماژول فایروال سیسکو Cisco ASA-SSC-AIP-5-K9
ماژول فایروال سیسکو Cisco ASA-SSC-AIP-10-K9
ماژول فایروال سیسکو Cisco ASA-SSC-AIP-20-K9
ماژول فایروال سیسکو Cisco ASA-SSC-AIP-40-K9
ماژول فایروال سیسکو Cisco ASA-SSM-CSC-10-K9
ماژول فایروال سیسکو Cisco ASA-SSM-CSC-20-K9
ماژول فایروال سیسکو Cisco ASA-SSP-10-INC
ماژول فایروال سیسکو Cisco ASA-SSP-10-K8
ماژول فایروال سیسکو Cisco ASA-SSP-10-K9
ماژول فایروال سیسکو Cisco ASA-SSP-20-INC
ماژول فایروال سیسکو Cisco ASA-SSP-20-INC-K9
ماژول فایروال سیسکو Cisco ASA-SSP-20-K8
ماژول فایروال سیسکو Cisco ASA-SSP-20-K9
ماژول فایروال سیسکو Cisco ASA-SSP-40-INC
ماژول فایروال سیسکو Cisco ASA-SSP-40-INC-K9
ماژول فایروال سیسکو Cisco ASA-SSP-40-INC1
ماژول فایروال سیسکو Cisco ASA-SSP-40-K8
ماژول فایروال سیسکو Cisco ASA-SSP-40-K9
ماژول فایروال سیسکو Cisco ASA-SSP-60-INC
ماژول فایروال سیسکو Cisco ASA-SSP-60-INC1
ماژول فایروال سیسکو Cisco ASA-SSP-60-K8
ماژول فایروال سیسکو Cisco ASA-SSP-60-K9
ماژول فایروال سیسکو Cisco ASA-SSP-60-INC-K9

 

 

ماژول فایروال سیسکو Cisco ASA-SSP-IPS10-K9
ماژول فایروال سیسکو Cisco ASA-SSP-IPS20-K9
ماژول فایروال سیسکو Cisco ASA-SSP-IPS40-K9
ماژول فایروال سیسکو Cisco ASA-SSP-IPS60-K9
ماژول فایروال سیسکو Cisco ASA5580-2X10GE-SR
ماژول فایروال سیسکو Cisco ASA5580-4GE-CU
ماژول فایروال سیسکو Cisco ASA5580-4GE-FI
ماژول فایروال سیسکو Cisco SSM-4GE
ماژول فایروال سیسکو Cisco FPR2K-NM-8X10G