سوییچ‌های شبکه جونیور Junior Network Switches، یکی از راه حل‌های مناسب و کارآمد برای شبکه‌های کوچک و متوسط هستند. این سوییچ‌ها از فناوری‌های پیشرفته شبکه استفاده می‌کنند و به شما امکان مدیریت شبکه را با کیفیت بالا و با سرعت بیشتری می‌دهند. سوییچ‌های شبکه جونیور، با عملکرد خودکار اتصال به دستگاه‌های شبکه و پشتیبانی از پروتکل‌های امنیتی، مانند VLAN، QoS و STP، برای ایجاد شبکه‌های پایدار و امن، بسیار مناسب هستند. همچنین، این سوییچ‌ها دارای انواع مختلفی از پورت‌ها و مدل‌ها هستند که به شما امکان اتصال به دستگاه‌های مختلف را می‌دهند. در کل، سوییچ‌های شبکه جونیور یک راه حل کارآمد، قابل اعتماد و با قیمت مناسب برای شبکه‌های کوچک و متوسط هستند.

سوئیچ شبکه جونیپر EX4300-24P
سوئیچ شبکه جونیپر EX4300-24T
سوئیچ شبکه جونیپر EX4300-32F
سوئیچ شبکه جونیپر EX4300-48MP
سوئیچ شبکه جونیپر EX4300-48T-AFI
سوئیچ شبکه جونیپر EX4300-48T
سوئیچ شبکه جونیپر EX4300-48P-TAA
سوئیچ شبکه جونیپر EX4300-48P
سوئیچ شبکه جونیپر EX4300-48T-TAA
سوئیچ شبکه جونیپر EX4300-48T-AFI-TAA
سوئیچ شبکه جونیپر EX4300-48T-DC-AFI
سوئیچ شبکه جونیپر EX4300-48T-DCI-TAA
سوئیچ شبکه جونیپر EX4300-48T-DC
سوئیچ شبکه جونیپر EX4300-48T-DC-TAA
سوئیچ شبکه جونیپر EX4300-32F-TAA
سوئیچ شبکه جونیپر EX4300-32F-DC-TAA
سوئیچ شبکه جونیپر EX4300-32F-DC
سوئیچ شبکه جونیپر EX4300-24T-TAA
سوئیچ شبکه جونیپر EX4300-24P-TAA

 

 

سوئیچ شبکه جونیپر Juniper EX2300-24T
سوئیچ شبکه جونیپر Juniper EX2300-24P
سوئیچ شبکه جونیپر Juniper EX2300-48T
سوییچ شبکه جونیپر Juniper EX2300-24T-VC
سوئیچ شبکه جونیپر Juniper EX2300-24P-VC
سوئیچ شبکه جونیپر Juniper EX2300-24MP
سوئیچ شبکه جونیپر Juniper EX2300-24T-DC
سوئیچ شبکه جونیپر Juniper EX2300-24P-TAA
سوئیچ شبکه جونیپر Juniper EX2300-48T-VC
سوئیچ شبکه جونیپر Juniper EX2300-48P-VC
سوئیچ شبکه جونیپر Juniper EX2300-48MP
سوئیچ شبکه جونیپر Juniper EX2300-48T-TAA
سوئیچ شبکه جونیپر Juniper EX2300-48P-TAA

 

سوئیچ شبکه جونیپر Juniper EX3300-24T
سوئیچ شبکه جونیپر Juniper EX3400-24T

 

سوئیچ شبکه جونیپر Juniper EX3400-24P
سوئیچ شبکه جونیپر Juniper EX3400-48T
سوئیچ شبکه جونیپر Juniper EX3400-48P
سوئیچ شبکه جونیپر Juniper EX3400-48T-AFI
سوئیچ شبکه جونیپر Juniper EX3400-24T-TAA
سوئیچ شبکه جونیپر  Juniper EX3400-24P-TAA
سوئیچ شبکه جونیپر Juniper EX3400-48T-TAA
سوئیچ شبکه جونیپر Juniper EX3400-48P-TAA
سوئیچ شبکه جونیپر Juniper EX3400-24T-DC
سوئیچ شبکه جونیپر Juniper EX4600-40F-AFO
سوئیچ شبکه جونیپر Juniper EX4600-40F-AFI
سوئیچ شبکه جونیپر Juniper EX4600-40F-DC-AFI
سوئیچ شبکه جونیپر Juniper EX4600-40F-DC-AFO
سوئیچ شبکه جونیپر Juniper EX3300-24P
سوئیچ شبکه جونیپر Juniper EX3300-48P
سوئیچ شبکه جونیپر Juniper EX3300-48T
سوئیچ شبکه جونیپر Juniper EX4200-24T
سوئیچ شبکه جونیپر Juniper EX4200-24P

 

سوئیچ شبکه جونیپر Juniper QFX5100-24Q-3AFI
سوئیچ شبکه جونیپر Juniper QFX5100-24Q-3AFO
سوئیچ شبکه جونیپر Juniper QFX5100-24Q-AA-AFI
سوئیچ شبکه جونیپر Juniper QFX5100-24Q-AA-AFO
سوئیچ شبکه جونیپر Juniper QFX5100-24Q-AFI
سوئیچ شبکه جونیپر Juniper QFX5100-24Q-AFO
سوئیچ شبکه جونیپر Juniper QFX5100-24Q-D-3AFI
سوئیچ شبکه جونیپر Juniper QFX5100-24Q-D-3AFO
سوئیچ شبکه جونیپر Juniper QFX5100-96S-AFI
سوئیچ شبکه جونیپر Juniper QFX5100-96S-AFO
سوئیچ شبکه جونیپر Juniper QFX5100-96S-DC-AFO
سوئیچ شبکه جونیپر Juniper QFX5100-96S-DC-AFI
سوئیچ شبکه جونیپر Juniper QFX5100-96S-DC-AFO
سوئیچ شبکه جونیپر Juniper QFX5100-48S-AFI
سوئیچ شبکه جونیپر Juniper QFX5100-48S-AFO
سوئیچ شبکه جونیپر Juniper QFX5100-48S-D-3AFI
سوئیچ شبکه جونیپر Juniper QFX5100-48S-D-3AFO
سوئیچ شبکه جونیپر Juniper QFX5100-48S-DC-AFI
سوئیچ شبکه جونیپر Juniper QFX5100-48S-DC-AFO