گیت وی صنعتی موگزا (MOXA Industrial Gateway)، یک دستگاه شبکه‌ای صنعتی است که برای ارتباط و مدیریت تجهیزات صنعتی مانند سنسورها، دستگاه‌های اتوماسیون و کنترل، دوربین‌های مداربسته و دیگر تجهیزات شبکه‌ای صنعتی استفاده می‌شود. این دستگاه‌ها با استفاده از پروتکل‌های مختلف ارتباطی مانند RS-232، RS-485، Ethernet و Wi-Fi، قابلیت اتصال به تجهیزات مختلف را دارا می‌باشند.

MOXA Industrial Gateway با ارائه قابلیت‌های متنوعی مانند پشتیبانی از پروتکل‌های ارتباطی مختلف، قابلیت اتصال به تجهیزات صنعتی و شبکه‌های صنعتی، قابلیت ارائه داده‌های صنعتی به سیستم‌های ابری و امکان تحلیل داده‌های صنعتی، برای استفاده در صنایع مختلف از قبیل صنایع نفت و گاز، خودرو، حمل و نقل، اتوماسیون صنعتی و غیره بسیار مناسب هستند.

به‌طور کلی، MOXA Industrial Gateway با ارائه قابلیت‌های متنوعی مانند پشتیبانی از پروتکل‌های ارتباطی مختلف، قابلیت اتصال به تجهیزات صنعتی و شبکه‌های صنعتی، قابلیت ارائه داده‌های صنعتی به سیستم‌های ابری و امکان تحلیل داده‌های صنعتی، برای استفاده در صنایع مختلف از قبیل صنایع نفت و گاز، خودرو، حمل و نقل، اتوماسیون صنعتی و غیره بسیار مناسب هستند.

گیت وی صنعتی موگزا MOXA MGate 4101-MB-PBS
گیت وی صنعتی موگزا MOXA MGate 4101-MB-PBS-T
گیت وی صنعتی موگزا MOXA MGate 5102-PBM-PN
گیت وی صنعتی موگزا MOXA MGate 5102-PBM-PN-T
گیت وی صنعتی موگزا MOXA MGate 5105-MB-EIP
گیت وی صنعتی موگزا MOXA MGate 5105-MB-EIP-T
گیت وی صنعتی موگزا MOXA MGate 5109
گیت وی صنعتی موگزا MOXA MGate 5109-T
گیت وی صنعتی موگزا MOXA MGate MB3170
گیت وی صنعتی موگزا MOXA MGate MB3170-T
گیت وی صنعتی موگزا MOXA MGate MB3170I
گیت وی صنعتی موگزا MOXA MGate MB3270
گیت وی صنعتی موگزا MOXA MGate MB3270-T
گیت وی صنعتی موگزا MOXA MGate MB3270I
گیت وی صنعتی موگزا MOXA MGate MB3170-M-SC
گیت وی صنعتی موگزا MOXA MGate MB3170-M-SC-T
گیت وی صنعتی موگزا MOXA MGate MB3170-M-ST
گیت وی صنعتی موگزا MOXA MGate MB3170-M-ST-T
گیت وی صنعتی موگزا MOXA MGate MB3170-S-SC
گیت وی صنعتی موگزا MOXA MGate MB3180
گیت وی صنعتی موگزا MOXA MGate MB3280
گیت وی صنعتی موگزا MOXA MGate MB3480
گیت وی صنعتی موگزا MOXA MGate W5108
گیت وی صنعتی موگزا MOXA MGate W5108-T
گیت وی صنعتی موگزا MOXA MGate W5208
گیت وی صنعتی موگزا MOXA MGate W5208-T
گیت وی صنعتی موگزا MOXA MGate 5118
گیت وی صنعتی موگزا MOXA MGate 5118-T