ماژول شبکه سیسکو Cisco، یک تجهیزات الکترونیکی است که به عنوان یک قطعه جانبی برای دستگاه‌های شبکه سیسکو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ماژول‌ها با ارائه قابلیت‌های مختلف، به شبکه‌های سیسکو امکاناتی اضافه می‌کنند. انواع مختلفی از ماژول‌های شبکه سیسکو وجود دارند که برای تغییر و گسترش قابلیت‌های شبکه به کار می‌روند.

برخی از ماژول‌های شبکه سیسکو عبارتند از:

– ماژول‌های روتر: این ماژول‌ها به شبکه‌ها امکان مسیریابی پیشرفته را می‌دهند.
– ماژول‌های سوئیچ: این ماژول‌ها به شبکه‌ها امکان ایجاد و مدیریت شبکه‌های سوئیچینگ را می‌دهند.
– ماژول‌های فایروال: این ماژول‌ها به شبکه‌ها امکانات امنیتی پیشرفته را اضافه می‌کنند.
– ماژول‌های وایرلس: این ماژول‌ها به شبکه‌ها امکانات شبکه‌بی‌سیم را اضافه می‌کنند.
– ماژول‌های صوتی: این ماژول‌ها به شبکه‌ها امکان ارتباط صوتی را اضافه می‌کنند.

ماژول‌های شبکه سیسکو، با ارائه قابلیت‌های متعددی از جمله پشتیبانی از استانداردهای امنیتی، قابلیت‌های مدیریتی پیشرفته و پشتیبانی از تعداد زیادی دستگاه همزمان، برای استفاده در محیط‌های کسب و کارهای بزرگ بسیار مناسب هستند.

ماژول شبکه سیسکو Cisco NIM-1MFT-T1/E1
ماژول شبکه سیسکو Cisco NIM-2BRI-NT/TE
ماژول شبکه سیسکو Cisco NIM-2CE1T1-PRI
ماژول شبکه سیسکو Cisco NIM-2FXO
ماژول شبکه سیسکو =NIM-2FXO
ماژول شبکه سیسکو Cisco NIM-2FXS
ماژول شبکه سیسکو Cisco NIM-2FXS/4FXO
ماژول شبکه سیسکو Cisco NIM-2FXS/4FXOP
ماژول شبکه سیسکو =NIM-2FXS/4FXOP
ماژول شبکه سیسکو Cisco NIM-2FXSP
ماژول شبکه سیسکو =NIM-2FXSP
ماژول شبکه سیسکو Cisco NIM-2GE-CU-SFP
ماژول شبکه سیسکو Cisco NIM-2MFT-T1/E1
ماژول شبکه سیسکو Cisco NIM-2T
ماژول شبکه سیسکو Cisco NIM-4BRI-NT/TE
ماژول شبکه سیسکو =NIM-4BRI-NT/TE
ماژول شبکه سیسکو Cisco NIM-4E/M
ماژول شبکه سیسکو Cisco NIM-4FXO
ماژول شبکه سیسکو Cisco NIM-4FXS
ماژول شبکه سیسکو Cisco NIM-4FXSP
ماژول شبکه سیسکو =NIM-4FXSP
ماژول شبکه سیسکو Cisco NIM-4MFT-T1/E1
ماژول شبکه سیسکو =NIM-4MFT-T1/E1
ماژول شبکه سیسکو Cisco NIM-8MFT-T1/E1
ماژول شبکه سیسکو  =NIM-ES2-4
ماژول شبکه سیسکو Cisco NIM-ES2-8
ماژول شبکه سیسکو Cisco NIM-ES2-8-P
ماژول شبکه سیسکو =SM-X-1T3/E3
ماژول شبکه سیسکو Cisco SM-X-4X1G-1X10G
ماژول شبکه سیسکو Cisco SM-X-6X1G
ماژول شبکه سیسکو Cisco SM-X-NIM-ADPTR
ماژول شبکه سیسکو Cisco NIM-SLOT-DIVIDER

 

ماژول شبکه سیسکو Cisco ASR1000-SIP40
ماژول شبکه سیسکو Cisco ASR1000-SIP10
ماژول شبکه سیسکو Cisco ASR1000-ESP5
ماژول شبکه سیسکو Cisco ASR1000-ESP10
ماژول شبکه سیسکو Cisco ASR1000-ESP10-N
ماژول شبکه سیسکو Cisco ASR1000-ESP20
ماژول شبکه سیسکو Cisco ASR1000-ESP40
ماژول شبکه سیسکو Cisco ASR1000-RP1
ماژول شبکه سیسکو Cisco ASR1000-RP2
ماژول شبکه سیسکو Cisco ASR1000-RP3
ماژول شبکه سیسکو Cisco ASR1000-ESP100
ماژول شبکه سیسکو Cisco ASR1000-ESP200