رک ایستاده (Tower Rack)، یکی از تجهیزات استفاده شده در مراکز داده و شبکه‌های کامپیوتری است که به عنوان یک سازه‌ی نگهدارنده برای تجهیزات مختلف مانند سرورها، سوئیچ‌ها، روترها و غیره استفاده می‌شود. این تجهیزات به دو صورت رک ایستاده و رک ایستاده-تخته ارائه می‌شوند.

رک ایستاده به صورت یک جعبه با ارتفاع بالا و چهار چرخ، برای نگهداری تجهیزات مختلف استفاده می‌شود. این نوع رک معمولاً برای نگهداری تجهیزاتی استفاده می‌شود که به‌صورت تکی در محیط‌های کاری قرار می‌گیرند و نیاز به جابجایی مکرر ندارند. در عین حال، رک ایستاده-تخته، برای نگهداری تجهیزاتی استفاده می‌شود که نیاز به جابجایی دارند و می‌توانند به‌صورت افقی بر روی رک قرار گیرند.

رک ایستاده با ارائه قابلیت‌های متنوعی مانند ارتفاع بالا، پشتیبانی از تجهیزات مختلف، نصب و حرکت آسان، قابلیت تهویه و مدیریت کابل‌های شبکه، برای استفاده در محیط‌های کاری و شبکه‌های کامپیوتری مناسب هستند. همچنین، با ارائه امکانات مدیریت مرکزی و پشتیبانی از استانداردهای امنیتی، این تجهیزات به شرکت‌ها امکان مدیریت و نظارت بر تجهیزات و شبکه‌های خود را فراهم می‌کنند.

رک ایستاده 14 یونیت عمق 60
رک ایستاده 14 یونیت عمق 80
رک ایستاده 18 یونیت عمق 60
رک ایستاده 18 یونیت عمق 80
رک ایستاده 22 یونیت عمق 60
رک ایستاده 22 یونیت عمق 80
رک ایستاده 22 یونیت عمق 100
رک ایستاده 27 یونیت عمق 60
رک ایستاده 27 یونیت عمق 80
رک ایستاده 27 یونیت عمق 100
رک ایستاده 32 یونیت عمق 60
رک ایستاده 32 یونیت عمق 80
رک ایستاده 32 یونیت عمق 100
رک ایستاده 37 یونیت عمق 60
رک ایستاده 37 یونیت عمق 80
رک ایستاده 37 یونیت عمق 100
رک ایستاده 40 یونیت عمق 100
رک ایستاده 40 یونیت عمق 80
رک ایستاده 40 یونیت عمق 60
رک ایستاده 42 یونیت عمق 60
رک ایستاده 42 یونیت عمق 80
رک ایستاده 42 یونیت عمق 100
رک ایستاده 44 یونیت عمق 100
رک ایستاده 47 یونیت عمق 100
رک دیواری 4 یونیت عمق 50
رک دیواری 5 یونیت عمق 35
رک دیواری 6 یونیت عمق 45
رک دیواری 7 یونیت عمق 45
رک دیواری 7 یونیت عمق 60
رک دیواری 9 یونیت عمق 45
رک دیواری 9 یونیت عمق 60
رک دیواری 12 یونیت عمق 45
رک دیواری 12 یونیت عمق 60