گیت وی آنالوگ Synway (Synway Analog Gateway)، یک دستگاه شبکه‌ای است که برای ارتباط و اتصال تلفن‌های آنالوگ به شبکه‌های VoIP و PSTN استفاده می‌شود. این دستگاه با استفاده از پروتکل‌های ارتباطی مانند SIP، H.323 و MGCP، قابلیت اتصال به تلفن‌های آنالوگ و شبکه‌های VoIP و PSTN را دارا می‌باشد.

گیت وی آنالوگ Synway با ارائه قابلیت‌های متنوعی مانند پشتیبانی از پروتکل‌های ارتباطی مختلف، قابلیت اتصال به تلفن‌های آنالوگ و شبکه‌های VoIP و PSTN، قابلیت تبدیل سیگنال‌های آنالوگ به دیجیتال و بالعکس، قابلیت انتقال داده‌های صوتی و تصویری با کیفیت بالا، برای استفاده در سیستم‌های تلفنی و شبکه‌های VoIP و PSTN بسیار مناسب هستند.

این دستگاه با ارائه قابلیت‌هایی مانند پشتیبانی از چندین پروتکل ارتباطی، مدیریت مرکزی و قابلیت تبدیل سیگنال‌های آنالوگ به دیجیتال و بالعکس، برای استفاده در سیستم‌های تلفنی و شبکه‌های VoIP و PSTN بسیار مناسب هستند. همچنین، با ارائه امکانات مدیریت مرکزی و پشتیبانی از استانداردهای امنیتی، گیت وی آنالوگ Synway به شرکت‌ها امکان مدیریت و نظارت بر تجهیزات و شبکه‌های خود را فراهم می‌کنند.

گیت وی آنالوگ Synway SMG 1004B-4FXO
گیت وی آنالوگ Synway SMG 1004B-4FXS
گیت وی آنالوگ Synway SMG 1008B-8FXO
گیت وی آنالوگ Synway SMG 1008B-8FXS
گیت وی آنالوگ Synway SMG1016B4-16FXO
گیت وی آنالوگ Synway SMG1016B4-16FXS
گیت وی آنالوگ Synway SMG1032B4-32FXO
گیت وی آنالوگ Synway SMG1032B4-32FXS
گیت وی آنالوگ Synway SMG 2030L-E1/T1
گیت وی آنالوگ Synway SMG 2060L-E1/T1
گیت وی آنالوگ Synway SMG 2120L-E1/T1
گیت وی Synway SMG 4004-4G GSM
گیت وی Synway SMG 4004-4C GSM
گیت وی Synway SMG 4004-4W GSM
گیت وی Synway SMG 4004-4WA
گیت وی Synway SMG 4004-4WT
گیت وی Synway SMG 4004-4LC
گیت وی Synway SMG 4004-4LE
گیت وی Synway SMG 4004-4LV
گیت وی Synway SMG 4004-4LT
گیت وی Synway SMG 4008-8G
گیت وی Synway SMG 4008-8C
گیت وی Synway SMG 4008-8W
گیت وی Synway SMG 4008-8WA
گیت وی Synway SMG 4008-8WT
گیت وی Synway SMG 4008-8LC
گیت وی Synway SMG 4008-8LE
گیت وی Synway SMG 4008-8LV
گیت وی Synway SMG 4008-8LT
گیت وی Synway SMG 4016-16C
گیت وی Synway SMG 4016-16W
گیت وی Synway SMG 4016-16WA
گیت وی Synway SMG 4016-16WT
گیت وی Synway SMG 4016-16LC
گیت وی Synway SMG 4016-16LE
گیت وی Synway SMG 4016-16LV
گیت وی Synway SMG 4016-16LT
گیت وی Synway SMG 4032-32G
گیت وی Synway SMG 4032-32C
گیت وی Synway SMG 4032-32W
گیت وی Synway SMG 4032-32WA
گیت وی Synway SMG 4032-32WT
گیت وی Synway SMG 4032-32LC
گیت وی Synway SMG 4032-32LE
گیت وی Synway SMG 4032-32LV
گیت وی Synway SMG 4032-32LT
گیت وی آنالوگ Synway SMG 3008
گیت وی آنالوگ Synway SMG 3016
گیت وی آنالوگ Synway SMG 3064
گیت وی آنالوگ Synway SMG
گیت وی  Synway UNIWAY 2000
گیت وی  Synway UNIWAY 2100