پچ کورد فیبرنوری (Fiber Optic Patch Cord) یک کابل فیبرنوری است که برای اتصال دستگاه‌ها به یکدیگر و تبادل داده‌های فیبرنوری استفاده می‌شود. این کابل‌ها معمولاً دارای دو کانکتور فیبرنوری در هر دو سر می‌باشند که به صورت مستقیم به دستگاه‌ها و تجهیزات مختلف متصل می‌شوند.

پچ کورد فیبرنوری با استفاده از تکنولوژی فیبرنوری، انتقال داده‌های صوتی و تصویری با کیفیت بالا را فراهم می‌کند. این کابل‌ها با رابط‌های مختلفی مانند ST، SC، LC و MTRJ تولید می‌شوند و با توجه به نوع کانکتور فیبرنوری مورد استفاده، انتخاب می‌شوند.

پچ کورد‌های فیبرنوری در طول‌ها و اندازه‌های مختلفی تولید می‌شوند و می‌توانند در شبکه‌های کوچک و بزرگ مورد استفاده قرار بگیرند. این کابل‌ها معمولاً از موادی مانند پلاستیک یا متریال‌های مقاوم در برابر خوردگی و حرارت تولید می‌شوند و به‌صورت پایدار و با دوام عمل می‌کنند.

از مزایای استفاده از پچ کورد فیبرنوری می‌توان به سهولت و سرعت اتصال دستگاه‌ها به یکدیگر، جلوگیری از از دست رفتن سیگنال و کاهش اتلاف در شبکه فیبرنوری اشاره کرد. همچنین، این کابل‌ها به‌صورت پایدار و با دوام عمل می‌کنند و به راحتی می‌توانند در محیط‌های صنعتی و شبکه‌های بزرگ استفاده شوند.

پچ کورد فیبر نوری SC – SC سینگل مود
پچ کورد فیبر نوری SC – SC مالتی مود
پچ کورد فیبر نوری SC – LC سینگل مود
پچ کورد فیبر نوری SC – LC مالتی مود
پچ کورد فیبر نوری SC – FC مالتی مود
پچ کورد فیبر نوری SC – FC سینگل مود
پچ کورد فیبر نوری LC – LC سینگل مود
پچ کورد فیبر نوری LC – LC مالتی مود
پچ کورد فیبر نوری LC – FC سینگل مود
پچ کورد فیبر نوری LC – FC مالتی مود
پچ کورد فیبر نوری FC – FC سینگل مود
پچ کورد فیبر نوری FC – FC مالتی مود
پچ کورد فیبر نوری SC – SC سینگل مود
پچ کورد فیبر نوری SC – SC سینگل مود
پچ کورد فیبر نوری SC – SC سینگل مود
پچ کورد فیبر نوری SC – SC سینگل مود
پچ کورد فیبر نوری SC – SC مالتی مود
پچ کورد فیبر نوری SC – LC سینگل مود
پچ کورد فیبر نوری SC – LC سینگل مود
پچ کورد فیبر نوری SC – LC سینگل مود
پچ کورد فیبر نوری SC – LC مالتی مود
پچ کورد فیبر نوری SC – LC سینگل مود
پچ کورد فیبر نوری SC – FC سینگل مود
=HYPERLINK(“https://irantadbir.com/product/%d9%be%da%86-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%81%db%8c%d8%a8%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%b1%db%8c-sc-fc-%d8%b3%db%8c%d9%86%da%af%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%af/?attribute_pa_l=%25d9%25be%25d9%2586%25d8%25ac-%25d9%2585%25d8%25aa%25d8%25b1%25db%258c”,”پچ کورد فیبر نوری SC – FC سینگل مود”)
پچ کورد فیبر نوری SC – FC سینگل مود
پچ کورد فیبر نوری SC – FC سینگل مود
پچ کورد فیبر نوری SC – FC سینگل مود
پچ کورد فیبر نوری LC – LC سینگل مود
پچ کورد فیبر نوری LC – LC سینگل مود
پچ کورد فیبر نوری LC – LC سینگل مود
پچ کورد فیبر نوری LC – LC سینگل مود
پچ کورد فیبر نوری LC – FC سینگل مود
=HYPERLINK(“https://irantadbir.com/product/%d9%be%da%86-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%81%db%8c%d8%a8%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%b1%db%8c-lc-fc-%d8%b3%db%8c%d9%86%da%af%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%af/?attribute_pa_l=%25d9%25be%25d9%2586%25d8%25ac-%25d9%2585%25d8%25aa%25d8%25b1%25db%258c”,”پچ کورد فیبر نوری LC – FC سینگل مود”)
پچ کورد فیبر نوری LC – FC سینگل مود
پچ کورد فیبر نوری LC – FC سینگل مود
پچ کورد فیبر نوری LC – FC سینگل مود
پچ کورد فیبر نوری SC – FC سینگل مود