سرور اچ پی (HP server)، یکی از تجهیزات سرور از شرکت اچ پی (HP) است. این سرورها برای استفاده در محیط‌های سازمانی و شبکه‌های کامپیوتری ارائه شده‌اند و می‌توانند به عنوان سرورهای فیزیکی یا مجازی در محیط‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرند.

سرورهای اچ پی با ارائه قابلیت‌های متنوعی مانند پشتیبانی از پردازنده‌های قدرتمند، حافظه‌های بزرگ، قابلیت‌های مدیریتی پیشرفته و پشتیبانی از تعداد زیادی دیسک سخت، برای استفاده در محیط‌های کسب و کارهای بزرگ بسیار مناسب هستند. همچنین، با ارائه امکانات مدیریت مرکزی و پشتیبانی از سیستم عامل‌های مختلف، این سرورها به شرکت‌ها امکان ارائه سرویس‌های مختلف را فراهم می‌کنند.

سرورهای اچ پی به عنوان یکی از پراستفاده‌ترین سرورهای امروزی، در صنعت فناوری اطلاعات بسیار مشهور هستند. این سرورها با ارائه قابلیت‌های متعددی مانند پشتیبانی از محیط‌های چندلایه، امکانات مدیریت و نظارت پیشرفته و پشتیبانی از سیستم‌عامل‌های مختلف، مناسب برای استفاده در محیط‌های سازمانی و شبکه‌های ابری هستند.

سرور اچ پی HPE ProLiant DL380

سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen9/10 719061-B21

سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen9/10 719064-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen9/10 752686-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen9/10 752687-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen9/10 752688-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen9/10 752689-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen9/10 766342-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen9/10 767032-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen9/10 767033-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen9/10 776318-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen9/10 803860-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen9/10 803861-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen9 810393-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen9 824171-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 826564-AA1
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 826565-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 826565-AA1
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 826564-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 826566-AA1
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 826566-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 826567-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen9 826681-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen9 826682-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen9 826683-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen9 826684-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen9 827006-AA1
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen9 827007-AA1
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen9 827008-AA1
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen9 827009-AA1
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen9 845806-375
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen9 848774-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen9 850517-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen9 850518-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen9 850519-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen9 850520-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen9 852432-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen9 859084-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen9 859085-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen9 867448-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen9 867450-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 868703-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 868704-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 868704-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 868705-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 868706-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 868709-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 868710-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 875668-425
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 868709-AA1
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 875759-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 875760-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 875761-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 875762-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 875763-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 875764-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 875765-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 875766-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 879938-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 P02462-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 P02463-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 P02464-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 P02465-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 P02466-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 P02467-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 P02468-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 P05524-291
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 P05524-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 P06419-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 P06420-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 P06421-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 P06422-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 P06423-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 Q9A02A
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 Q9A03A
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 Q9A04A
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 Q9A05A
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 Q9A06A
سرور اچ پی HPE ProLiant DL580 Gen9 793161-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL580 Gen9 793308-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL580 Gen9 793310-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL580 Gen9 793312-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL580 Gen9 793314-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL580 Gen9 793315-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL580 Gen9 793316-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL580 Gen9 793317-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL580 Gen9 816818-AA1
سرور اچ پی HPE ProLiant DL580 Gen9 816819-AA1
سرور اچ پی HPE ProLiant DL580 Gen9 816820-AA1
سرور اچ پی HPE ProLiant DL580 Gen9 816821-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL580 Gen9 816822-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL580 Gen10 869845-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL580 Gen10 869847-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL580 Gen10 869852-AA1
سرور اچ پی HPE ProLiant DL580 Gen10 869848-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL580 Gen10 869851-AA1
سرور اچ پی HPE ProLiant DL580 Gen10 869853-AA1
سرور اچ پی HPE ProLiant DL580 Gen10 869854-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL580 Gen10 880396-AA1
سرور اچ پی HPE ProLiant DL580 Gen10 P05671-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL580 Gen10 P05672-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL580 Gen10 P05673-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL560 Gen9 741064-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL560 Gen9 741065-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL560 Gen9 741066-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL560 Gen9 742657-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL560 Gen9 830071-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL560 Gen9 830072-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL560 Gen9 830073-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL560 Gen9 830075-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL560 Gen9 830074-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL560 Gen9 830077-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL560 Gen9 830076-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL560 Gen9 840369-AA1
سرور اچ پی HPE ProLiant DL560 Gen9 840369-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL560 Gen9 840370-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL560 Gen9 840372-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL560 Gen9 840371-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL560 Gen9 840373-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL560 Gen9 840374-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL560 Gen9 870740-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL560 Gen9 841730-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL560 Gen10 875807-AA1
سرور اچ پی HPE ProLiant DL560 Gen10 875807-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL560 Gen10 P02875-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL560 Gen10 P02874-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL560 Gen10 P02873-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL560 Gen10 P02872-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL560 Gen10 Q9A07A
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 826564-AA1
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 826565-AA1
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 826566-AA1
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 827006-AA1
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 827009-AA1
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 827008-AA1
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 827007-AA1
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 868709-AA1
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 Q9A04A
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 Q9A02A
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 Q9A03A
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 P02487-AA1
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 Q9A06A
سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 Q9A05A
سرور اچ پی HPE ProLiant DL385 Gen10 878612-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL385 Gen10 878613-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL385 Gen10 878614-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL385 Gen10 878615-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL385 Gen10 878616-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL385 Gen10 878618-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL385 Gen10 878617-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL385 Gen10 878619-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL385 Gen10 878712-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL385 Gen10 878714-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL385 Gen10 878720-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL385 Gen10 878718-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL385 Gen10 878716-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL385 Gen10 878722-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL385 Gen10 878724-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL385 Gen10 P00323-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL385 Gen10 P00326-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL385 Gen10 P00325-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL385 Gen10 P00324-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL385 Gen10 P05887-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL385 Gen10 P09707-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL385 Gen10 P09708-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL385 Gen10 P11809-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL385 Gen10 P11747-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 755258-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 755259-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 755261-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 755260-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 755263-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 755262-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 776319-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 818207-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 795236-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 818208-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 818209-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 848736-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 849455-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 850365-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 851937-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 850366-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 850367-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 851937-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 867446-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 867958-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 867962-AA1
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 867962-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 867961-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 867960-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 867959-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 874457-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 874456-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 873831-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 867964-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 867963-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 867964-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 874456-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 873831-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 874459-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 874458-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 874457-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 879991-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 875838-425
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 874460-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 874462-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 874461-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 P01880-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 P02722-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 P02723-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 P03633-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 P03632-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 P03631-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 P03630-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 P03629-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 P06454-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 P06453-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 P05520-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 P03635-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 P03634-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 Q9A01A
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 Q9A00A
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 Q8Z99A
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 P06455-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 Q8Z98A
سرور اچ پی HPE ProLiant DL325 Gen10 P04646-AA1
سرور اچ پی HPE ProLiant DL325 Gen10 P04648-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL325 Gen10 P04648-AA1
سرور اچ پی HPE ProLiant DL325 Gen10 P04647-AA1
سرور اچ پی HPE ProLiant DL325 Gen10 P04647-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL325 Gen10 P04646-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL325 Gen10 P04647-AA1
سرور اچ پی HPE ProLiant DL325 Gen10 P04651-AA1
سرور اچ پی HPE ProLiant DL325 Gen10 P04649-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL325 Gen10 P04648-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL325 Gen10 P04648-AA1
سرور اچ پی HPE ProLiant DL325 Gen10 P04647-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL325 Gen10 P04662-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL325 Gen10 P04654-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL325 Gen10 P04653-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL325 Gen10 P04651-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL180 Gen9 754523-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL180 Gen9 754524-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL180 Gen9 833971-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL180 Gen9 833970-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL180 Gen9 775506-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL180 Gen9 754525-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL180 Gen9 833973-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL180 Gen9 833972-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL180 Gen9 833974-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL180 Gen9 833976-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL180 Gen9 833978-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL160 Gen9 754520-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL160 Gen9 754521-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL160 Gen9 830572-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL160 Gen9 830571-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL160 Gen9 830570-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL160 Gen9 754522-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL160 Gen9 878968-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL160 Gen9 867445-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL160 Gen9 830577-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL160 Gen9 830574-S01
سرور اچ پی HPE ProLiant DL160 Gen9 878970-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL120 Gen9 833870-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL120 Gen9 777428-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL120 Gen9 777426-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL120 Gen9 830011-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL120 Gen9 777427-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL20 819784-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL20 819785-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL20 819786-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL20 823556-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL20 823559-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL20 823562-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL20 829889-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL20 871428-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL20 871429-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL20 871430-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL20 P06476-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL20 P06477-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL20 P06478-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL20 P06479-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL20 P06961-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL20 P06962-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL20 P06963-B21
سرور اچ پی HPE ProLiant DL20 P08335-B21