رک دیواری (Wall-mounted rack)، یکی از تجهیزات استفاده شده در مراکز داده و شبکه‌های کامپیوتری است که به عنوان یک سازه نگهدارنده برای تجهیزات مختلف مانند سوئیچ‌ها، روترها، فایروال‌ها و سرورها به‌صورت دیواری استفاده می‌شود. این نوع رک به دلیل فضای کمی که اشغال می‌کند، بسیار مناسب برای استفاده در محیط‌های کوچک مانند دفاتر کوچک، اتاق‌های سرور و کابینت‌های شبکه می‌باشد.

رک دیواری به صورت یک جعبه با ارتفاع کم و عرض بالا و بدون پایه طراحی شده است و برای نصب بر روی دیوار استفاده می‌شود. این نوع رک معمولاً با چندین قابلیت مانند قابلیت نصب آسان، امکانات مدیریت کابل‌ها، قابلیت تهویه و پشتیبانی از تجهیزات مختلف، برای استفاده در محیط‌های کاری و شبکه‌های کامپیوتری مناسب است.

رک دیواری با ارائه قابلیت‌های متنوعی مانند نصب آسان، پشتیبانی از تجهیزات مختلف، قابلیت تهویه و مدیریت کابل‌های شبکه، برای استفاده در محیط‌هایی که محدودیت فضایی دارند، بسیار مناسب هستند. همچنین، با ارائه امکانات مدیریت مرکزی و پشتیبانی از استانداردهای امنیتی، رک دیواری به شرکت‌ها امکان مدیریت و نظارت بر تجهیزات و شبکه‌های خود را فراهم می‌کنند.

رک دیواری 6 یونیت عمق 32 کبیر صنعت
رک دیواری 6 یونیت عمق 45 کبیر صنعت
رک دیواری 6 یونیت عمق 40 کبیر صنعت
رک دیواری 6 یونیت عمق 50 کبیر صنعت
رک دیواری 7 یونیت عمق 45 با درب جانبی کبیر صنعت
رک دیواری 7 یونیت عمق 45 کبیر صنعت
رک دیواری 9 یونیت عمق 45 کبیر صنعت
رک دیواری 9 یونیت عمق 60 کبیر صنعت
رک دیواری 12 یونیت عمق 60 کبیر صنعت
رک ایستاده 12 یونیت عمق 60 کبیر صنعت
رک ایستاده 16 یونیت عمق 60 کبیر صنعت
رک ایستاده 20 یونیت عمق 60 کبیر صنعت
رک ایستاده 24 یونیت عمق 60 کبیر صنعت
رک ایستاده 30 یونیت عمق 60 کبیر صنعت
رک ایستاده 42 یونیت عمق 60 کبیر صنعت
رک ایستاده 12 یونیت عمق 80 کبیر صنعت
رک ایستاده 16 یونیت عمق 80 کبیر صنعت
رک ایستاده 20 یونیت عمق 80 کبیر صنعت
رک ایستاده 24 یونیت عمق 80 کبیر صنعت
رک ایستاده 30 یونیت عمق 80 کبیر صنعت
رک ایستاده 42 یونیت عمق 80 کبیر صنعت
رک ایستاده 20 یونیت عمق 100 کبیر صنعت
رک ایستاده 30 یونیت عمق 100 کبیر صنعت
رک ایستاده 42 یونیت عمق 100 کبیر صنعت
رک ایستاده 42 یونیت عمق 100 درب توری کبیر صنعت
رک 7 یونیت outdoor عمق 50 کبیر صنعت
رک 9 یونیت outdoor عمق 60 کبیر صنعت
رک 12 یونیت outdoor عمق 60 کبیر صنعت
رک 20 یونیت outdoor عمق 60 کبیر صنعت
رک 20 یونیت outdoor عمق 60 کبیر صنعت
رک 20 یونیت outdoor  عمق 60 و عرض 80 کبیر صنعت
رک 9 یونیت indoor عمق 60 کبیر صنعت
رک دیواری DVR عمق 35 کبیر صنعت