ماژول فایروال فورتی گیت (FortiGate) از تجهیزات امنیتی شرکت فورتینت (Fortinet) است که به عنوان یک راه‌حل فایروال شبکه استفاده می‌شود. این ماژول‌ها با استفاده از قابلیت‌های مختلفی مانند Deep Packet Inspection (DPI)، Intrusion Prevention System (IPS)، Web Filtering، VPN و غیره، به شبکه‌ها امکانات امنیتی پیشرفته را فراهم می‌کنند.

ماژول فایروال فورتی گیت، با ارائه قابلیت‌های متعددی از جمله پشتیبانی از محیط‌های چندلایه، پشتیبانی از تعداد زیادی دستگاه همزمان و قابلیت‌های مدیریتی پیشرفته، برای استفاده در محیط‌های کسب و کارهای بزرگ بسیار مناسب هستند. همچنین، با ارائه امکانات مدیریت مرکزی و پشتیبانی از استانداردهای امنیتی مانند IPSec، SSL و TLS، این ماژول‌ها به شبکه‌های سازمانی و شبکه‌های ابری (Cloud Networks) امکان ارتباط امن با دیگر شبکه‌ها را فراهم می‌کنند.

به طور کلی، ماژول فایروال فورتی گیت با قابلیت‌هایی مانند پیکربندی آسان، قابلیت‌های مدیریتی پیشرفته، پشتیبانی از تعداد زیادی دستگاه همزمان و قابلیت‌های امنیتی پیشرفته، برای استفاده در شبکه‌های سازمانی بزرگ، مراکز داده و شبکه‌های ابری بسیار مناسب می‌باشد.

ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001C
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001C-BDL
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001C-BDL-900-36
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001C-BDL-950-12
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001C-BDL-950-36
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001C-BDL-980-12
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001C-BDL-980-36
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001C-BDL-980-60
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001C-BDL-988-12
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001C-BDL-988-36
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001C-BDL-988-60
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001D
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001D-BDL
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001D-BDL-900-12
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001D-BDL-900-36
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001D-BDL-900-36
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001D-BDL-900-60
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001D-BDL-950-12
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001D-BDL-950-36
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001D-BDL-950-60
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001D-BDL-980-12
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001D-BDL-980-36
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001D-BDL-980-60
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001D-BDL-988-12
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001D-BDL-988-36
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001D-BDL-988-60
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001E
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001E-BDL
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001E-BDL-900-12
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001E-BDL-900-36
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001E-BDL-900-60
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001E-BDL-950-12
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001E-BDL-950-36
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001E-BDL-950-60
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001E-BDL-980-12
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001E-BDL-980-36
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001E-BDL-980-36
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001E-BDL-980-60
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001E-BDL-988-12
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001E-BDL-988-36
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001E-BDL-988-60
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001E1
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001E1-BDL
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001E1-BDL-900-12
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001E1-BDL-900-36
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001E1-BDL-900-60
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001E1-BDL-950-12
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001E1-BDL-950-36
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001E1-BDL-950-60
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001E1-BDL-980-12
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001E1-BDL-980-36
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001E1-BDL-988-12
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001E1-BDL-980-12
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001E1-BDL-980-60
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001E1-BDL-988-36
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5001E1-BDL-988-60
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FCTL-5903C
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FCTRL-5902D
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FCTL-5913C
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FCTRL-5103B
ماژول فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-5003B