لایسنس فایروال سیسکو (Cisco Firewall License) به عنوان یکی از اجزای مهم تجهیزات فایروال سیسکو به منظور فعال کردن قابلیت‌های امنیتی مختلفی که این دستگاه فراهم می‌کند، استفاده می‌شود. با استفاده از لایسنس فایروال سیسکو، می‌توانید قابلیت‌های امنیتی مانند رمزنگاری، پیکربندی سیاست‌های دسترسی، مدیریت ترافیک شبکه و پشتیبانی از VPN را فعال کنید.

 

بسته به مدل دستگاه فایروال سیسکو و نیازهای شما، می‌توانید از چندین نوع لایسنس فایروال سیسکو استفاده کنید. برخی از نوع معمول لایسنس‌های فایروال سیسکو شامل موارد زیر می‌باشند:

 

  1. IP Base License: این لایسنس برای فعال کردن قابلیت‌های پایه فایروال سیسکو مانند مدیریت ترافیک، پشتیبانی از VLANو ایجاد سیاست‌های دسترسی استفاده می‌شود.

 

  1. Security Plus License: این لایسنس برای فعال کردن قابلیت‌های امنیتی پیشرفته‌تری مانند پشتیبانی از VPN، پیکربندی سیاست‌های دسترسی پیچیده تر و رمزنگاری استفاده می‌شود.

 

  1. AnyConnect Essentials License: این لایسنس برای پشتیبانی از کاربران از راه دور که از کانکشن‌های SSL VPNاستفاده می‌کنند، استفاده می‌شود.

 

  1. AnyConnect Premium License: این لایسنس برای پشتیبانی از کاربران از راه دور که از کانکشن‌های SSL VPNو IPSec VPNاستفاده می‌کنند، استفاده می‌شود.

 

لازم به ذکر است که قیمت لایسنس فایروال سیسکو بسته به نوع و مدل دستگاه، نوع لایسنس و نیازهای شما متفاوت است. برای اطلاعات بیشتر، به وبسایت سیسکو مراجعه کنید یا با نمایندگی سیسکو در منطقه خود تماس بگیرید.

لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5555-TAM-1Y
لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5555-TAM-3Y
لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5555-TAM-5Y
لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5555-TA-1Y
لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5555-TA-3Y
لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5555-TA-5Y
لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5555-TAC-1Y
لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5555-TAC-3Y
لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5555-TAC-5Y
لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5555-TAMC-1Y
لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5555-TAMC-3Y
لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5555-TAMC-5Y
لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5555-URL-1Y
لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5555-URL-3Y
لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5555-URL-5Y