تلفن‌های تحت شبکه سیسکو Cisco، یکی از محبوب‌ترین و قدرتمندترین برندهای تلفن‌های تحت شبکه در جهان هستند. این تلفن‌ها با استفاده از فناوری VoIP (Voice over Internet Protocol) که بر اساس استاندارد SIP (Session Initiation Protocol) است، به شما اجازه می‌دهند تا با استفاده از شبکه داده، تماس‌های تلفنی را برقرار کنید. تلفن‌های سیسکو، با طراحی زیبا، کارایی بالا، کیفیت صدای عالی و پشتیبانی از ویژگی‌های مختلف از جمله کنفرانس تلفنی، سرعت‌گیری، تماس‌های گروهی و مدیریت مرکز تماس، برای کاربران تجاری و سازمانی بسیار مفید هستند. همچنین، این تلفن‌ها از پروتکل‌های امنیتی مانند TLS و SRTP جهت حفاظت از حریم خصوصی و امنیت تماس‌های تلفنی استفاده می‌کنند. تلفن‌های سیسکو، با قابلیت‌های متنوعی از جمله اتصال به شبکه‌های متعدد، پشتیبانی از مدیریت مرکز تماس و امکانات امنیتی پیشرفته، برای استفاده در محیط‌های سازمانی و کسب و کارهای بزرگ، بسیار مناسب هستند.

تلفن تحت شبکه Cisco SPA501G
تلفن تحت شبکه Cisco SPA502G
تلفن تحت شبکه Cisco SPA504G
تلفن تحت شبکه Cisco SPA508G
تلفن تحت شبکه Cisco SPA509G
تلفن تحت شبکه Cisco SPA525G
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-7811-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-7811-3PC-RC-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-7811-3PCC-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-7811-3PW-NA-K9

 

تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-7821-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-7821-3PC-RC-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-7821-3PCC-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-7821-3PW-NA-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-7821-W-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-7841-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-7841-3PC-RC-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-7841-3PCC-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-7841-3PW-NA-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-7841-W-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-7861-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-7861-3PC-RC-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-7861-3PCC-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-7861-3PW-NA-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-7861-W-K9
 
 
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-8811-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-8811-3PC-RC-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-8811-3PCC-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-8811-3PW-NA-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-8811-W-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-8841-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-8841-3PW-NA-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-8841-3PC-RC-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-8841-3PCC-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-8841-W-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-8851-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-8851-3PC-RC-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-8851-3PCC-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-8851-3PW-NA-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-8851-W-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-8861-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-8861-3PC-RC-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-8861-3PCC-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-8861-3PW-NA-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-8861-W-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-8845-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-8845-3PCC-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-8845-3PW-NA-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-8845-W-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-8865-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-8865-W-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-8865-3PCC-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-8865-3PW-NA-K9

 

تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-6841-3PW-AU-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-6841-3PW-CE-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-6841-3PW-NA-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-6841-3PW-UK-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-6851-3PCC-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-6851-3PW-AU-K9

 

 

تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-6851-3PW-CE-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-6851-3PW-NA-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-6851-3PW-UK-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-8941-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-8941-L-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-8945-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-8945-L-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-8961-C-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-8961-CL-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-8961-W-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-8961-WL-K9

 

تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-7906G
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-7911G
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-7911G-CH1
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-7912G
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-7931G

 

تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-7940G
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-7941G
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-7940G-SP
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-7942G

 

 

تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-7945G
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-7945G-CCME
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-7960G
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-7942G-CCME
ماژول شبکه سیسکو Cisco NIM-4FXS
ماژول شبکه سیسکو Cisco NIM-1CE1T1-PRI
ماژول شبکه سیسکو Cisco NIM-1GE-CU-SFP
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-7960G-CH1
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-7962G
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-7962G-CCME
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-7965G
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-7965G-CCME
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-7965G-CH1
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-7975G
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-7975G-CTS
تلفن تحت شبکه بیسیم سیسکو Cisco CP-7925G-A-K9
تلفن تحت شبکه بیسیم سیسکو Cisco CP-7925G-AC-CH1-K9
تلفن تحت شبکه بیسیم سیسکو Cisco CP-7925G-E-K9
تلفن تحت شبکه بیسیم سیسکو Cisco CP-7925G-P-K9
تلفن تحت شبکه بیسیم سیسکو Cisco CP-7925G-PC-CH1-K9
تلفن تحت شبکه بیسیم سیسکو Cisco CP-7925G-W-K9
تلفن تحت شبکه بیسیم سیسکو Cisco CP-7925G-WC-CH1-K9
تلفن تحت شبکه بیسیم سیسکو Cisco CP-7921G-A-K9
تلفن تحت شبکه بیسیم سیسکو Cisco CP-7921G-E-K9
تلفن تحت شبکه بیسیم سیسکو Cisco CP-7921G-P-K9
تلفن تحت شبکه بیسیم سیسکو Cisco CP-7921G-W-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-9951-C-CAM-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-9951-C-CH-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-9951-C-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-9951-CHSUS-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-9951-CL-CAM-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-9951-CL-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-9951-CLHSUS-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-9951-W-CAM-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-9951-W-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-9951-WL-CAM-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو Cisco CP-9951-WL-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو CP-9971-C-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو CP-9971-CHSUS-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو CP-9971-CL-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو CP-9971-CL-CAM-K9

 

 

تلفن تحت شبکه سیسکو CP-9971-CLHSUS-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو CP-9971-W-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو CP-9971-W-CAM-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو CP-9971-WL-CAM-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو CP-9971-WL-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو CP-6901-C-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو CP-6901-CL-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو CP-6901-W-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو CP-6901-WL-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو CP-6911-C-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو CP-6911-CL-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو CP-6911-WL-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو CP-6911-W-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو CP-6921-C-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو CP-6921-CL-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو CP-6921-WL-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو CP-6921-W-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو CP-6941-C-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو CP-6941-W-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو CP-6941-WL-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو CP-6941-CL-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو CP-6945-C-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو CP-6945-W-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو CP-6961-C-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو CP-6961-CL-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو CP-6961-WL-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو CP-6961-W-K9
تلفن تحت شبکه سیسکو CP-3905