مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA، یک دستگاه الکترونیکی است که برای تبدیل سیگنال‌های سریالی به سیگنال‌های اترنت و برعکس استفاده می‌شود. این دستگاه معمولاً در پروژه‌های شبکه‌های ارتباطی و اتوماسیون صنعتی، به‌عنوان یک ابزار مهم برای تبدیل سیگنال‌های ارتباطی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA، به‌عنوان یک دستگاه تبدیل کننده، می‌تواند سیگنال‌های سریالی مختلفی را از جمله RS-232، RS-422 و RS-485 به سیگنال‌های اترنت تبدیل کند. این دستگاه برای ارتباط در فواصل طولانی، به‌عنوان یک سیستم ارتباطی مطمئن و پایدار، بسیار کارآمد است. علاوه بر این، مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA، دارای ویژگی‌هایی مانند پشتیبانی از پروتکل‌های مختلف ارتباطی، قابلیت تنظیم و پیکربندی آسان، کارکرد پایدار و قابلیت اتصال به دستگاه‌های مختلف است.

با توجه به نیاز و مشخصات مورد نیاز، مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA، به‌عنوان یکی از بهترین گزینه‌های موجود در بازار، برای تبدیل سیگنال‌های سریالی به سیگنال‌های اترنت و برعکس، بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد و در صنایع مختلفی مانند صنایع نفت و گاز، صنایع خودروسازی، صنایع الکترونیکی و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5210
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5230
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5232
مبدل صنعتی اترنت به فیبر موگزا MOXA IMC-21
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5232-T
مبدل RS-232 به RS-422/485 موگزا MOXA A52-DB9F
مبدل RS-232 به RS-422/485 موگزا MOXA A53-DB9F
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5110
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5110-T
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5130
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5150
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5110A
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5110A-T
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5130A
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5130A-T
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5150A
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5150A-T
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5150AI-M12
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5150AI-M12-CT
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5150AI-M12-CT-T
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5150AI-M12-T
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5250AI-M12
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5250AI-M12-T
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5250AI-M12-CT
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5250AI-M12-CT-T
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5450AI-M12
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5450AI-M12-T
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5450AI-M12-CT
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5450AI-M12-CT-T
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5210-T
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5230-T
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5210A
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5210A-T
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5230A
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5230A-T
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5232I
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5232I-T
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5410
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5430
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5430I
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5450
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5450-T
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5450I
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5450I-T
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5610-8
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5610-8-48V
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5630-8
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5610-16
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5610-16-48V
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5630-16
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5650-8
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5650-8-M-SC
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5650-8-S-SC
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5650-8-T
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5650-8-HV-T
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5650-16
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5650-16-M-SC
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5650-16-S-SC
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5650-16-T
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5650-16-HV-T
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5610-8-DTL
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5610-8-DTL-T
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5650-8-DTL
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5650-8-DTL-T
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5650I-8-DTL
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5650I-8-DTL-T
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort Express DE-211
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort Express DE-311
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort IA5150
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort IA5150-T
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort IA5150I
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort IA5150I-T
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort IA5150-M-SC
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort IA5150-M-SC-T
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort IA5150I-M-SC
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort IA5150I-M-SC-T
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort IA5150-S-SC
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort IA5150-S-SC-T
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort IA5150I-S-SC
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort IA5150I-S-SC-T
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort IA5150-IEX
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort IA5150-T-IEX
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort IA5150I-IEX
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort IA5150I-T-IEX
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort IA5150-M-SC-IEX
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort IA5150-S-SC-IEX
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort IA5150-M-SC-T-IEX
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort IA5150-S-SC-T-IEX
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort IA5150I-M-SC-IEX
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort IA5150I-S-SC-IEX
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort IA5150I-M-SC-T-IEX
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort IA5150I-S-SC-T-IEX
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort IA5250
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort IA5250-T
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort IA5250-IEX
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort IA5250-T-IEX
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort S8455I
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort S8455I-T
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort S8455I-MM-SC
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort S8455I-MM-SC-T
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort IA5250-T
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort S8455I-SS-SC
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort S8455I-SS-SC-T
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort S8455I-4S-SC-T
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort W2150A
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort W2250A
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort W2150A-T
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort W2250A-T
مبدل اترنت به فیبرنوری موگزا Moxa IMC-21-S-SC