Polycom RMX

MCU چیست؟

قبل از اینکه این دو را بخواهیم با یکدیگر مقایسه کنیم، باید کامل درک کنیم که نقش MCU در یک ارتباط ویدئو کنفرانس چیست. MCU مخفف multipoint control unit می باشد و موقعی در ویدئو کنفرانس نقش خواهد داشت که ارتباط بین بیش از 2 نقطه برقرار شود. هنگامی که دو دستگاه ویدئو کنفرانس با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، هر کدام تصویر دیگری را نشان می دهند و شاید تصویر شما را هم به صورت کوچک در گوشه صفحه نمایش دهند. در این حالت شما هیچ نیازی به یک MCU ندارید. اما زمانی که ارتباط بین 4 دستگاه باشد نمایش به چه شکل خواهد بود؟ اگر قرار باشد بین 8 نقطه ارتباط داشته باشید چطور؟ اطلاعات چطور باید بین دستگاه های مختلف به اشتراک گذاشته شود؟ وظیفه ضبط جلسه را چه کسی بر عهده خواهد داشت؟ تمامی این وظایف را MCU بر عهده دارد. حال قبل از اینکه به مقایسه MCU ها بپردازیم تفاوت ساختاری آنها را برای شما شرح خواهیم داد.

انواع MCU ها

در MCU های سخت افزاری سیستم عامل برای پردازش بالا و تنها برای هدف میزبانی جلسه، ساخته و یا بهینه سازی شده است. در MCU های نرم افزاری عموما سیستم عامل عمومی مثل ویندوز یا لینوکس روی سرور نصب شده اند و نرم افزار دیگری که سرویس میزبانی ویدئوکنفرانس را اجرا می کند به سیستم عامل اضافه شده و از امکانات آن برای عملکرد خود استفاده می کنند. همین وجود واسطه بهینه نشده مشکلاتی را در عمل سبب می شود.

مقایسه MCU سخت افزاری و نرم افزاری

تقاضا برای راه حل های ویدئو کنفرانس نرم افزاری در دهه اخیر رشد فراوانی کرده است. به دلیل قیمت پایین آن نسبت به MCU های سخت افزاری بسیاری به استفاده از آن ترغیب شده اند. ولی چرا علیرغم قیمت پایین و امکانات گسترده ای که در اختیار کاربران قرار می دهند، هنوز نتوانسته اند سهم قابل قبولی از بازار را به دست آورند؟ حتی در پروژه های بزرگ که استفاده از MCU نرم افزاری می تواند تفاوت چشمگیری در هزینه راه اندازی داشته باشد، ولی موسسات بزرگ که در آنها کیفیت و پایداری ارتباطات اهمیت زیادی دارد، تجهیزات سخت افزاری را علیرغم قیمت بالا ترجیح می دهند.
علت را باید در تفاوت این دو راه حل جستجو کرد. در MCU های سخت افزاری سیستم عامل برای پردازش بالا و تنها برای هدف میزبانی جلسه ویدئو کنفرانس، ساخته و یا بهینه سازی شده است. در MCU های نرم افزاری عموما سیستم عامل عمومی مثل ویندوز یا لینوکس روی سرور نصب شده اند و نرم افزار دیگری که سرویس میزبانی ویدیو کنفرانس را اجرا می کند به سیستم عامل اضافه شده و از امکانات آن برای عملکرد خود استفاده می کنند. همین وجود واسطه بهینه نشده مشکلاتی را در عمل سبب می شود. دلیل دیگر وجود پردازنده های موازی (DSP) با تعداد بالا در MCU های سخت افزاری است. به عنوان مثال در Polycom RMX 1500 تعداد این پردازنده ها 30 عدد است. با وجود پردازنده های کمکی در MCU سخت افزاری گویی چندین سرور در یک بسته گردآوری شده اند. اگر بخواهیم قدرت پردازش RMX 1500 پلیکام را با استفاده از سرورهای چند هسته ای امروزی تامین کنیم، نیاز به 10 سرور خواهیم داشت. چون تامین این منابع برای نرم افزار، همیشه یا با قیمت پایین میسر نیست، برای جبران، MCU های نرم افزاری ناگزیر از کم کردن بار پردازش هستند که این کار را با کم کردن کیفیت یا تعداد فریم تصاویر سایت های شنونده انجام می دهند.

Polycom RMX

حتی در پروژه های بزرگ که استفاده از MCU نرم افزاری می تواند تفاوت چشمگیری در هزینه راه اندازی داشته باشد، ولی موسسات بزرگ که در آنها کیفیت و پایداری ارتباطات اهمیت زیادی دارد، تجهیزات سخت افزاری را علیرغم قیمت بالا ترجیح می دهند.

MCU های ابری

سرویس های مبتنی بر ابر شرایط بدتری دارند که در آنها اینترنت با مشکلات امنیتی خیلی زیاد و پایداری خیلی کم، مشکلات MCU ابری را بیشتر می کند. تقریبا هیچ استفاده کننده ای اعم از کوچک و غیر حساس تا بزرگ و امنیتی، موافق انتقال تصاویر جلسات از روی اینترنت و یا به نقاطی خارج از مجموعه به عنوان سرویس دهنده نیستند.

عمده ترین مشکل MCU های نرم افزاری

اغلب شکایت کاربران سرویس های نرم افزاری یا مبتنی بر ابر، پایداری کم و توقف بی دلیل و گاه و بیگاه سرویس است. تاجایی که پس از صرف هزینه آنرا به کل کنار گذاشته و به سخت افزار فکر می کنند.